Förstora bilden

GreenMaster-XXL

Dubbel plattvärmeväxlare

GreenMaster-XXL är ett ventilationsaggregat som är utformat för att öka energieffektiviteten i byggnader. Aggregatet använder sig av två plattvärmeväxlare som placeras i serie för att effektivt överföra värme och avfrosta eventuell is. Genom att använda två värmeväxlare i serie kan aggregatet uppnå en hög grad av värmeåtervinning, vilket kan minska energikostnaderna för uppvärmning och kylning i en byggnad.

Tilluften till aggregatet passerar genom avfrostningsspjället och sedan i en rak luftström genom värmeväxlarna. Detta gör att tilluften värms upp eller kyls ner beroende på årstiden, vilket minskar energiförbrukningen och ökar komforten i byggnaden. Värmeväxlarna är konstruerade för att vara lätta att rengöra, vilket gör det enklare att underhålla aggregatet och säkerställa dess prestanda.

Frånluften passerar genom värmeväxlaren vertikalt i två steg, vilket effektivt avfrostar eventuell is som kan ha bildats. Detta gör aggregatet mer effektivt än andra ventilationssystem som använder motströmsvärmeväxlare, där avfrostningen kan vara mindre effektiv och därmed påverka prestandan negativt.

GreenMaster-XXL finns i 13 standardstorlekar och kan anpassas efter kundens specifika önskemål för större storlekar och utföranden. Aggregatet kan användas både inomhus och utomhus och kan levereras med eller utan styrutrustning.

Torr verkningsgrad på upp till 92% enligt standarden SS-EN308:1997 är möjligt för denna produkt. Det innebär att en hög andel av den energi som tillförs fläkten omvandlas till luftflöde utan att fukt tillsätts i luften.

GreenMaster-XXL är också utformat för att inte överföra någon lukt mellan frånluft och tilluft. Detta gör att luften som cirkulerar i byggnaden är ren och frisk. Aggregatet har ett stort flödesområde som kan hantera en mängd olika ventilationstillämpningar, från mindre byggnader till stora kommersiella fastigheter. Flödesområdet sträcker sig från 0,2 m3/s till 16 m3/s (720 m3/h till 58 000 m3/h), vilket ger användaren möjlighet att anpassa systemet efter behov.

GreenMaster-XXL levereras med sektionsavfrostning som standardfunktion, vilket ytterligare ökar effektiviteten hos systemet. Sektionsavfrostning innebär att värmeväxlaren delas upp i sektioner som kan avfrostas var för sig. Detta minskar risken för isbildning och ökar livslängden på systemet.

Sammanfattningsvis är GreenMaster-XXL ett effektivt ventilationsaggregat med hög prestanda som kan anpassas för en rad olika tillämpningar. Det är utformat för att öka energieffektiviteten och samtidigt säkerställa god luftkvalitet i byggnaden. Med sektionsavfrostning som standardfunktion och möjligheten att hantera ett stort flödesområde är GreenMaster-XXL ett pålitligt val för byggnader som kräver hög prestanda och låga energikostnader.

Flödesbild

Förstora bilden

Att välja storlek och typ

Det gröna fältet nedan representerar den rekommenderade luftflödesområdet för optimal energieffektivitet, medan det blåa fältet representerar en högre luftflödesnivå som kan väljas om det krävs högre prestanda. Det gula området är avsett för applikationer som kräver ett högt luftflöde och där luftmotståndet är högre, såsom när man använder en extern värmeväxlare eller liknande.

Det är viktigt att notera att slutet av det gröna området är ungefär 1,5 m/s över det inbyggda batteriet, medan slutet av det blåa området är 2,0 m/s och slutet av det gula området är 4,0 m/s. Dessa hastigheter är relevanta för val av GreenMaster-storlek och hjälper till att optimera energieffektiviteten.

Det är också värt att nämna att GreenMaster-XXL och GreenMaster-XXL-MiniMax har samma bredd och höjd men fläkt-/filtersektionen är mer kompakt i XXL-MiniMax. Detta gör att XXL-MiniMax kan vara en fördelaktig lösning i applikationer där det finns begränsat utrymme eller där ett mer kompakt aggregat önskas. GreenMaster-XXL-MiniMax är kortare eftersom den använder två parallella väggmonterade EC-fläktar och filtret är något kortare än i standard GreenMaster-XXL.

Ladda ner GreenMaster Aggregatvalsprogram och beräkna aggregatet i detalj för mer exakt information. 

GreenMaster Aggregatvalsprogram
Förstora bilden

Dimensioner och mått, GreenMaster-XXL

Förstora bilden

Vi har designat GreenMaster-XXL för att ha optimal storlek för alla interna komponenter i kombination med tillräckligt utrymme för bekväm service.

GreenMaster-XXL


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

710

910

1010

1410

1710

2010

2210

2430

2710

3130

3430

3730

4130

H

916

1136

1396

1616

1766

2160

2360

2560

2760

3260

3610

3610

4666

L

2250

2660

3520

4000

4440

5200

5200

6300

6300

7900

7900

8500

9500

L1

400

600

700

800

900

1000

1000

1200

1200

1400

1400

1400

1600

L2a

725

730

1060

1200

1320

1600

1600

1950

1950

2550

2550

2850

3150

L2b

725

730

1060

1200

1320

1600

1600

1950

1950

2550

2550

2850

3150

L3

400

600

700

800

900

1000

1000

1200

1200

1400

1400

1400

1600

aB

500

750

800

1200

1500

1800

1900

2000

2000

2600

2900

3200

3600

aH

300

400

500

600

700

900

900

1000

1200

1400

1600

1600

2000

Data för batterier och ljuddämpare m.m. återfinns i GreenMaster Application. Där finns också många andra möjligheter och tillval, till exempel "FID" (Fläkt i Drift), vikt, ampere, SFP, verkningsgrad/effektivitet och mycket mer.

Dimensioner och mått, GreenMaster-XXL-MiniMax

Förstora bilden

GreenMaster-XXL-MiniMax har samma bredd och höjd som GreenMaster-XXL, men längden är kortare tack vare kompakt filter/fläktlösning.

GreenMaster-XXL-MiniMax


3

4

5

6

B

1010

1410

1710

2010

H

1396

1616

1766

2160

L

3190

2100

3710

4670

L1

535

535

535

735

L2a

1060

1200

1320

1600

L2b

1060

1200

1320

1600

L3

535

535

535

735

aB

800

1200

1500

1800

aH

500

600

700

900

UPB

800

1200

1500

1800

UPL

400

400

400

500

Data för batterier och ljuddämpare m.m. återfinns i GreenMaster Application. Där finns också många andra möjligheter och tillval, till exempel "FID" (Fläkt i Drift), vikt, ampere, SFP, verkningsgrad/effektivitet och mycket mer.