AirPLC - Framtidssäkra nu

År 2020 inledde vi AirSite ett projekt för att kunna erbjuda en PLC-baserad hårdvara till sina ventilationskunder. PLC är välkänt bland stora fastighetsägare för deras öppna skalbara plattform med blockprogrammering och många andra fördelar.

PC Control-filosofin och uppfinningen av Lightbus-systemet, buss-terminalerna och TwinCAT-automatiserings-programvaran har representerat milstolpar inom automationstekniken och har blivit accepterade som högpresterande alternativ till traditionell styrteknik. AirPLC stöder även den realtidsbaserade fältbussystemet EtherCAT.

Genom samarbete med Beckhoff kan AirSite nu erbjuda en högpresterande och tillförlitlig hårdvara till sina kunder inom ventilationsområdet. Med AirPLC kan användare dra nytta av den senaste teknologin inom automationsteknik, vilket möjliggör ökad effektivitet och flexibilitet i deras ventilationsanläggningar. Sammantaget har Beckhoffs innovativa teknologi banat väg för en högpresterande PLC-baserad lösning som nu kan dra nytta av AirSites expertis inom ventilationsområdet.

Styr dina frågor till oss!