Varför frikyla?

Under stora delar av året är frikyla det optimala alternativet för inomhusklimatet i telekomstationer och andra teknikrum. Våra kunder som har implementerat frikylningslösningar, men som också har kylmaskiner som backup, har rapporterat att deras backup-system har en längre livslängd och att antalet akuta servicebesök är minimala. Detta beror på att kylmaskinerna endast används under mindre än 10% av årets totala drifttimmar.

Att enbart förlita sig på kylmaskiner i teknikrum kan orsaka höga kostnader för serviceresor och elräkningar. För att få en bättre överblick över de totala ägandekostnaderna för olika alternativ kan en jämförelse göras med hjälp av tabellen nedan. Tabellen visar de förväntade kostnaderna för de tre alternativen över en tioårsperiod.

Total Cost of OwnershipFörstora bilden

Energibesparing

Se i beräkningen nedan vad DeltaMaster kan göra för ditt företag.

Energibesparing med 2-3 kW Frikyla


Energiförbrukning/kWh

Besparing/år

Återbetalningstid

Årlig besparing av CO₂

AirCondition

10950

0,-

Aldrig

0 kg

DeltaMaster

438

12.614,-

20 månader

1051 kg

AirCond. + DeltaMaster

2537

10.100,-

40 månader

841 kg

Energibesparing med 5-6 kW Frikyla


Energiförbrukning/kWh

Besparing/år

Återbetalningstid

Årlig besparing av CO₂

AirCondition

24090

0,-

Aldrig

0 kg

DeltaMaster

1183

27.498,-

15 månader

2282 kg

AirCond. + DeltaMaster

5804

21.943,-

27 månader

1820 kg

Energibesparing med 10-12 kW Frikyla


Energiförbrukning/kWh

Besparing/år

Återbetalningstid

Årlig besparing av CO₂

AirCondition

43800

0,-

Aldrig

0 kg

DeltaMaster

1795

50.406,-

11 månader

4200 kg

AirCond. + DeltaMaster

10162

40.365,-

20 månader

3363 kg

Med DeltaMaster frikyla minskar användningen av dyr luftkonditionering i teknikrummet. Detta glädjer både ekonomin och gynnar miljön. AirSites frikyla används i teknikrum med värmelaster på upp till 135 kW och kan antingen användas ensamt eller som tillägg till den traditionella kylanläggningen. DeltaMaster är flexibel och anpassar sig till kundernas behov.

Frikyla är en bra investering som normalt har en ROI (återbetald investering) på 1‐3 år. Den besparar både kunden från stora obehagliga elräkningar och är bra för miljön. AirSites frikyla kan kontrolleras, styras och övervakas via internet, och anläggningen optimeras med gratis programvara från AirSite.

DeltaMaster använder sval utomhusluft som matas in i teknikrummet. Den svala luften trycker varm luft uppåt, och transporteras vidare ut via ett galler, spjäll eller en avluftsjalusi. Om utomhustemperaturen är för hög kan frikylan automatiskt aktivera en traditionell kylmaskin, så att teknikrummet aldrig överhettas.

Frikyla från AirSite kräver inte en certifierad installatör och kräver minimal service. Den kan levereras som en Plug & Play‐lösning, allt som behövs är ett hål i väggen för intag och ett hål för avluft. DeltaMaster levereras alltid med 2 års garanti.

Fördelar

 • Liten investering och låg driftkostnad
 • Extremt låg Delta-T
 • Skonsam för miljön
 • Förbättrar inomhusklimatet i teknikrummet
 • Övervakning via internet
 • Möjlighet att styra extern kylmaskin
 • Steglös reglering
 • Sparar upp till 95% av energiförbrukningen
 • Investeringen är återbetald inom 1-3 år
 • Minimal service

Fördelar med Delta-T-reglering:

 • Jämnare temperatur vid sommardrift
 • Förlänger livslängden på filter
 • Minskar ljudnivå
 • Minskar energikostnaderna
 • Sparar batteritid vid strömavbrott

DeltaMaster renar luften effektivt med de speciella filterpåsarna och bidrar därmed till ett bättre inomhusklimat i teknikrummet. AirSites avancerade styrenheter har massor av nyttiga funktioner; Avancerad fjärrstyrning/övervakning, loggning av larmer, start/stopp av kylmaskin, spjäll, extern värmare m.m. DeltaMasters unika filterlösning garanterar att ingen smuts och pollen förs in i rummet och att servicebehovet minskar betydligt. DeltaMasters filterpåsar bör vid normala förhållanden endast bytas vartannat år.

Ett nordiskt perspektiv

Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Ett angreppssätt är därför att utgå från den nordiska elproduktionen, där 1 kWh (kilowattimme) i genomsnitt ger ca 100g utsläppt koldioxid. I länder där kol och gaseldning är större blir CO₂-besparingen 300% större samt ekonomisk besparing ca 50-100% högre. Ovanstående värden är exempel på anläggningar med DeltaMaster-aggregat från Air-Site, samt med ett energipris på 1,2 SEK/kWh.

Principskiss

Total Cost of OwnershipFörstora bilden