När du väljer aggregat från vår GreenMaster-serie med styrning, antingen genom GreenManager eller AirPLC, får du en komplett luftbehandlingsaggregat utrustad med en praktisk touchdisplay som vi kallar WAVE. Vi jobbar ständigt med att förbättra programvaran och lägger till smarta funktioner enligt dina önskemål för att maximera energieffektiviteten som du lätt kan följa upp via EnergyMaster.

De anpassningsbara funktionerna inkluderar exempelvis zonstyrning, olika brandfunktioner och en mycket smart avfrostningsfunktion. För att underlätta installationen och säkerställa optimal prestanda för varje projekt, levereras aggregaten med projektspecifika förbindningsscheman och flödesdiagram.

Den tydliga touchdisplayen WAVE med snabb respons och enkel navigering ger dig möjlighet att optimera flöden, temperaturer, P-band, I-tid och hantera kommunikationsinställningar med mera. 

Vi har också integrerat flera fältbussar, såsom Modbus RTU, Modbus TCP, SIOX Net, ADS och OPC-UA, för att ge dig större flexibilitet och anpassningsmöjligheter i din luftbehandlingsaggregat. Detta möjliggör en smidig integration med andra system och ger dig friheten att skräddarsy enheten efter specifika projektbehov.

Utmana och fråga oss!

Avfrostning för GreenMaster- XXL

Avfrostningsproblematiken är ett återkommande fenomen inom FTX-aggregat i hela branschen. Därför har vi tagit detta väldigt seriöst i AirSite.
Avfrostningsfunktionen är förprogrammerad både i GreenManager och AirPLC. GreenMaster XXL är utrustad med 2 plattvärmeväxlare. Denna konstruktion med dubbla plattvärmeväxlare innebär en betydligt större total yta jämfört med motströmsväxlare. Kombinerat med vår avancerade reglerteknik leder detta till en förlängd tid tills det har uppkommit en fullständig påfrysning, vilket i sin tur minimerar påverkan på den totala energiåtervinningen. 

Enkelt förklarat:

Ett sektionsavfrostningssystem är monterat vid värmeväxlaren i aggregatet. Avfrostning aktiveras genom att spjällsektioner (4-6 stycken, beroende på aggregatstorlek) stänger en spjällmotor åt gången. Varje sektion har ett specifikt tidsintervall. Avfrostningen startar när AirPLC eller GreenManager känner av avvikande värden där bland annat temperaturen ingår.

Vår metod använder ingen bypass för att klara av avfrostningsutmaningen och därmed blir det upp till 66% energibesparing på eftervärmningsbatterierna jämfört med klassisk motströmsväxlare.

Vid jämförelse med konkurrenternas aggregatkörning blir det tydligt att vår temperatur efter växlaren vid avfrostning är +10-15⁰C beroende på vilken växlaren man har valt, medan de flesta motströmsväxlare når bara ±0⁰C.

Energiförbrukningen för ett att värma 1m³/s luft från ±0⁰C till +20⁰C är 24 kW. Vid ett exempel så klarade vårt aggregat sig med endast 9,53 kW då den efter värmeväxling fick värma upp från 11,9⁰C till 20⁰C, vilket innebär att vi använder endast 40% av energin i detta exempel.

Detta innebär att ägandet av en GreenMaster-XXL alltid kommer vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.

Diskutera avfrostningen med oss!