Förstora bilden

GreenMaster-@

Roterande värmeväxlare

GreenMaster-@ använder en roterande värmeväxlare, som ger en mycket hög effektivitet och har fördelen av mindre mått och lägre pris jämfört med GreenMaster-XXL.

Men det finns också en viktig faktor att ta hänsyn till när man använder GreenMaster-@. Eftersom rotorn kan överföra lukt genom dess borstlist, är det viktigt att lokalerna som ska ventileras genom samma aggregat har relativt likartad verksamhet. Om det finns en stor skillnad i lukt eller föroreningar mellan lokalerna kan dessa överföras via rotorn.

GreenMaster-@ finns i 13 standardstorlekar och kan anpassas efter kundens specifika önskemål för större storlekar och utföranden. Aggregatet kan användas både inomhus och utomhus och kan levereras med eller utan styrutrustning.

Torr verkningsgrad på upp till 86% enligt standarden SS-EN308:1997 är möjligt för denna produkt. Det innebär att en hög andel av den energi som tillförs fläkten omvandlas till luftflöde utan att fukt tillsätts i luften.

Högpresterande fläktar med EC-/PM-motorer är en viktig del av GreenMaster-systemet. EC-motorer är kända för sin höga effektivitet och energibesparing. EC-/PM-motorer (permanent-magnet) är ännu mer effektiva, men kan vara dyrare. Valet av motor beror givetvis på kundens behov och budget.

Det finns också möjlighet att välja olika wellhöjd i den roterande värmeväxlaren för att optimera SFP (Specific Fan Power) mot verkningsgrad. SFP är en mått på fläktens effektivitet och är definierad som den totala energiförbrukningen för att flytta luft genom en enhet av luftflödet. En lägre SFP indikerar en högre effektivitet och lägre energikostnader. Genom att välja rätt wellhöjd kan man optimera SFP och verkningsgrad för att uppnå de bästa resultaten för en specifik applikation.

GreenMaster-aggregaten levereras generellt i sektioner och är delade i block för enklare intransport. Detta gör installationen enklare och snabbare, särskilt i trånga utrymmen där det kan vara svårt att ta sig in med stora enheter.

Flödesbild

Förstora bilden

Att välja storlek och typ

Det gröna fältet nedan representerar den rekommenderade luftflödesområdet för optimal energieffektivitet, medan det blåa fältet representerar en högre luftflödesnivå som kan väljas om det krävs högre prestanda. Det gula området är avsett för applikationer som kräver ett högt luftflöde och där luftmotståndet är högre, såsom när man använder en extern värmeväxlare eller liknande.

Det är viktigt att notera att slutet av det gröna området är ungefär 1,5 m/s över det inbyggda batteriet, medan slutet av det blåa området är 2,0 m/s och slutet av det gula området är 4,0 m/s. Dessa hastigheter är relevanta för val av GreenMaster-storlek och hjälper till att optimera energieffektiviteten.

Det är också värt att nämna att GreenMaster-@ och GreenMaster-MiniMax-@ har samma bredd och höjd men fläkt-/filtersektionen är mer kompakt i MiniMax-@. Detta gör att MiniMax-@ kan vara en fördelaktig lösning i applikationer där det finns begränsat utrymme eller där ett mer kompakt aggregat önskas.

Ladda ner GreenMaster Aggregatvalsprogram och beräkna aggregatet i detalj för mer exakt information. 

GreenMaster Aggregatvalsprogram
Förstora bilden

Dimensioner och mått, GreenMaster-@

Förstora bilden

Vi har designat GreenMaster-@ för att ha perfekt storlek för alla interna komponenter och har tillräckligt med utrymme för bekväm service.

GreenMaster-@


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

710

910

1010

1410

1710

2010

2210

2430

2710

3130

3430

3730

4130

H

916

1136

1396

1616

1766

2160

2360

2560

2760

3260

3610

3610

4666

L

1200

1700

1900

2100

2300

2600

2600

3000

3000

3500

3500

3500

3900

L1

-

600

700

800

900

1000

1000

1200

1200

1400

1400

1400

1600

L2

-

500

500

500

500

600

600

600

600

700

700

700

700

L3

-

600

700

800

900

1000

1000

1200

1200

1400

1400

1400

1600

aB

500

750

800

1200

1500

1800

1900

2000

2000

2600

2900

3200

3600

aH

300

400

500

600

700

900

900

1000

1200

1400

1600

1600

2000

Data för batterier och ljuddämpare m.m. återfinns i GreenMaster Application. Där finns också många andra möjligheter och tillval, till exempel "FID" (Fläkt i Drift), vikt, ampere, SFP, verkningsgrad/effektivitet och mycket mer.

Dimensioner och mått, GreenMaster-@-MiniMax

Förstora bilden

GreenMaster-@-MiniMax har samma bredd och höjd som -@, men längden är kortare tack vare kompakt filter/fläktlösning.

GreenMaster-@-MiniMax


3

4

5

6

B

1010

1410

1710

2010

H

1396

1616

1766

2160

L

1570

1570

1570

1870

L1

535

535

535

635

L2

500

500

500

600

L3

535

535

535

635

aB

800

1200

1500

1800

aH

500

600

700

900

UPB

800

1200

1500

1800

UPL

400

400

400

500

Data för batterier och ljuddämpare m.m. återfinns i GreenMaster Application. Där finns också många andra möjligheter och tillval, till exempel "FID" (Fläkt i Drift), vikt, ampere, SFP, verkningsgrad/effektivitet och mycket mer.