Förstora bilden

GreenMaster-C

Från- och tilluftsaggregat (Batterivärmeväxlare)

GreenMaster-C-F och GreenMaster-C-T är två olika typer av luftbehandlingsaggregat som används för att hantera luftkvaliteten i inomhusmiljöer. Båda dessa aggregat är utformade för att vara energieffektiva och kan användas för att återvinna, värma eller kyla luften.

GreenMaster-C-F är ett frånluftsaggregat som är utformat för att avlägsna förorenad/smutsig luft från en byggnad och samtidigt återvinna en del av värmen från den avlägsnade luften. Detta görs genom att aggregatet tar in den smutsiga luften och låter den passera genom ett filter för att avlägsna partiklar och andra föroreningar. Efter det passerar luften genom ett kylbatteri, där värmen överförs till en värmepump. Kylbatteriet är fyllt med en flytande blandning, vanligtvis etylalkohol/etylenglykol eller glykol, som fungerar som en kylvätska eller värmebärare. Efter att värmen har överförts till värmepumpen, släpps den avlägsnade luften ut ur byggnaden.

GreenMaster-C-T å andra sidan är ett tilluftsaggregat som tar in frisk luft utifrån och behandlar den för att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Detta kan göras genom att aggregatet använder olika batterier, som är konfigurerade för att återvinna, värma eller kyla luften. Till exempel kan ett återvinningsbatteri användas för att återvinna värmen från den utgående luften och överföra den till den inkommande friska luften. Ett värmebatteri kan användas för att värma upp luften under kalla vintermånader, medan ett kylbatteri kan användas för att kyla ner luften under varma sommarmånader.

Båda dessa aggregat är mycket användbara för att förbättra inomhusluftens kvalitet och kan bidra till att minska energikostnaderna. Genom att använda dessa aggregat kan man också minska behovet av traditionella uppvärmnings- och kylsystem, vilket kan leda till betydande besparingar på energikostnaderna. Oavsett vilken typ av aggregat man väljer att använda är det viktigt att välja en som är rätt dimensionerad för den byggnad eller utrymme där den ska användas, för att säkerställa att den fungerar optimalt och ger önskad inomhusmiljö.

Flödesbild, GreenMaster-C-F

Förstora bilden

GreenMaster-C-F används oftast i fastigheter med befintliga frånluftsfläktar som behöver bytas ut, antingen på grund av ålder eller på grund av nya energikrav. GreenMaster-C-F kan levereras antingen med eller utan bypass för brandförbigång.

Flödesbild, GreenMaster-C-T

Förstora bilden

GreenMaster-C-T används vanligtvis i delar av fastigheter som behöver ren tilluftsventilation, antingen som fristående aggregat eller som en del av ett batteriväxlarsystem. Läs mer om kombinations-/batteriväxlarsystem längre ned. Vissa installationsmiljöer kräver helt separata till- och frånluftsaggregat, till exempel tyngre industrier eller storkök. I sådana installationer passar GreenMaster-C-T bra in, antingen som en del av ett system eller som fristående ventilationsaggregat.

Flödesbild med återvinningsbatterier

GreenMaster-C-T och GreenMaster-C-F kan användas i en gemensam lösning med återvinningsbatterier. I aggregatvalsprogrammet GreenMaster Application är det möjligt att beräkna två aggregat för kombinerad inbyggnad. Nedan visas ett typexempel på en installation med batterivärmeväxlare, där kunden använder ett GreenMaster-C-T och ett GreenMaster-C-F-aggregat.

Förstora bilden

Att välja storlek och typ

Det gröna fältet nedan representerar den rekommenderade luftflödesområdet för optimal energieffektivitet, medan det blåa fältet representerar en högre luftflödesnivå som kan väljas om det krävs högre prestanda. Det gula området är avsett för applikationer som kräver ett högt luftflöde och där luftmotståndet är högre, såsom när man använder en extern värmeväxlare eller liknande.

Det är viktigt att notera att slutet av det gröna området är ungefär 1,5 m/s över det inbyggda batteriet, medan slutet av det blåa området är 2,0 m/s och slutet av det gula området är 4,0 m/s. Dessa hastigheter är relevanta för val av GreenMaster-storlek och hjälper till att optimera energieffektiviteten.

Ladda ner GreenMaster Aggregatvalsprogram och beräkna aggregatet i detalj för mer exakt information. 

GreenMaster Aggregatvalsprogram
Förstora bilden

Dimensioner och mått, GreenMaster-C

Förstora bilden

Vi har designat GreenMaster-C för att optimera storleken för alla interna komponenter, samtidigt som tillräckligt utrymme för bekväm service bibehålls.

GreenMaster-C


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

910

1010

1410

1710

2010

2210

2430

2710

3130

3430

3730

4130

H

612

720

860

912

1114

1214

1314

1414

1664

1839

1839

2367

L

1900

2100

2100

2100

2300

2300

2500

2500

2500

2700

2700

2700

L1

600

700

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

L2

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

L3

600

700

800

800

1000

1000

1200

1200

1200

1400

1400

1400

aB

750

800

1200

1500

1800

1900

2000

2000

2600

2900

3200

3600

aH

400

500

600

700

900

900

1000

1200

1400

1600

1600

2000

FidB

700

800

1200

1500

1800

1900

2000

2000

2600

2900

3200

3600

FidL

200

200

200

200

200

200

200

300

300

400

400

400

Data för tillval och tillbehör återfinns i GreenMaster Application. Där finns flera olika valmöjligheter, till exempel "FID" (Fläkt-i-drift), viktdata, ampere, SFP, verkningsgrad-/effektivitet och mycket mer.

GreenMaster-C-F + NIBE Värmepump

GreenMaster-C-F Frånluftsaggregat är anpassade att användas i ett komplett system tillsammans med en separat värmepump från NIBE. Modellen är utformad med NIBE Climate Solutions som partner och med möjlighet att ansluta en NIBE-värmepump för att dra nytta av frånluftsenergin i fastigheten.

Ett tilluftsaggregat tar in luft från utsidan och värmer upp den till önskad temperatur innan den fortsätter in i byggnaden. Ett frånluftsaggregat tar bort luft från inomhusmiljön och kyler ner den (samtidigt som aggregatets vätskesystem värms upp) genom att utvinna värmeenergi från luften innan den sedan släpps ut i omgivningen. Båda typerna av aggregat kan vara energieffektiva och bidra till en behaglig inomhusmiljö.

Genom att ansluta en NIBE-värmepump till GreenMaster-C-F kan man ta vara på frånluftsenergi och på så sätt minska energiförbrukningen och kostnaderna för uppvärmning av byggnaden. Detta är en miljövänlig lösning som kan bidra till att minska klimatpåverkan och spara energi.

NIBE Värmepumpar - Dimensioner och mått


NIBE F1155

NIBE F1355

Bredd

600

600

Djup

620

620

Höjd

1500-1525

1800-1825


Välj din GreenMaster-C-F och NIBE-värmepump


Boarea (m²)¹

Luftflöde (l/s)

Värmepump-/ar

Kyleffekt i frånluft (kW)

GM-C-F-2

860

400

F1155-12

9

1070

500

F1155-16

11

GM-C-F-3

1286

600

F1155-16

13

1929

700

F1355-28

19

GM-C-F-4

2143

1000

F1355-45

25

3214

1500

F1355-45 + F1155-12

37

GM-C-F-5

3429

1600

F1355-45 + F1155-12

37

4500

2100

F1355-45 + F1355-28

48

GM-C-F-6

4714

2200

2 x F1355-45

57

6643

3100

2 x F1355-45 + F1155-12

70

GM-C-F-7

7286

3400

2 x F1355-45 + F1155-16

76

9000

4200

3 x F1355-45

94

GM-C-F-8

6429

3000

2 x F1355-45 + F1155-12

71

10714

5000

3 x F1355-45 + F1355-28

118

GM-C-F-9

8571

4000

3 x F1355-45

95

12857

6000

4 x F1355-45 + F1355-28

142

GM-C-F-10

10714

5000

4 x F1355-45

120

17143

8000

6 x F1355-45

190

GM-C-F-11

17357

8100

6 x F1355-45

192

21429

10000

8 x F1355-45

235

GM-C-F-12

21643

10100

8 x F1355-45

241

25714

12000

9 x F1355-45

285

GM-C-F-13

23571

11000

9 x F1355-45

262

36429

17000

9 x F1345-60

400

  1. Antaget 35 liter/sekund & lägenhet, och en genomsnittlig lägenhetsarea på 75 m²