Frikyla

AirSite erbjuder unika lösningar för kylning av telekomstationer och andra typer av teknikrum utan att använda konventionella kylmaskiner. Spara upp till 90% av energiförbrukningen genom att använda frikyla från AirSite!

Genom åren har sortimentet blivit större och större och idag finns ett komplett frikylealternativ till alla typer av teknikrum. 

DeltaMaster är AirSites storsäljare som redan används på tiotusentals telekomstationer.

MicroMaster är en liten frikylefläkt för mindre teknikrum där DeltaMaster 2 inte får plats.

CarryMaster är AirSites bärbara nödfläkt.

CityMaster är den perfekta frikylan för centrala teknikrum där lågt ljud är högt prioriterat.

ODU är AirSites utomhusplacerade frikyla.

Räkna och dimensionera er frikyla med hjälp av DeltaMaster Calculation.


DMCalc - DeltaMaster Calculation

DeltaMaster - För telekomstationer och teknikrum

DeltaMaster är en unik marknadslösning för telekomstationer. Funktionen innebär att ett friskluftsaggregat trycker in ren luft i rummet utan omblandning. Att skikta luften gör att varmluften stiger till taket och sedan ut via ett avluftsgaller.

DeltaMaster har en inbyggd temperaturgivare och anpassar automatiskt fläkthastighet efter behov, enligt de börvärden som är inställda i den medlevererade styrenheten.

AirSites populära styrenhet DeltaManager är full av funktioner! Förutom möjligheten att ange värden för justering och avläsning erbjuder DeltaManager även en rad andra funktioner. Bland annat erbjuds spjällstyrning som standardfunktion, larmlogg för de senaste larmerna, startsignal för kylmaskin, fler inkopplingsmöjligheter via analoga och digitala ingångar, avancerade nätverksfunktioner via Modbus TCP för fjärrstyrning och övervakning.

Vi erbjuder idag DeltaMaster i 48V- och 230V-utföranden och med kylkapacitet* från 2kW till 12kW, till ett så pass lågt ∆T som 2°C.

DeltaMaster 48EC är anpassade för telekom med 48 V matning. Våra avancerade styrenheter reglerar fläkten steglöst och har speciallägen för brand- eller strömbortfall. Det är dessutom väldigt enkelt att programmera om styrenheten om det önskas fler specialfunktioner.

DeltaMaster 230EC-aggregat är anpassade för teknikrum med 230 V matning.

Vi har en lång tillbehörslista med bland annat luftvärmare, intagshuvar, avluftshuvar, jalusislutare, spjäll, takhuvar, galler, kommunikationsprodukter för övervakning m.m.

*Med kylkapacitet menar vi den värmelast som frikylan kan ventilera bort.

MicroMaster - För mindre teknikrum

MicroMaster är ett litet frikyleaggregat för mindre teknikrum där en DeltaMaster skulle vara överdimensionerad, eller i situationer där större aggregat inte får plats. Vi erbjuder idag MicroMaster i 48V- och 230V-utföranden.

MicroMaster 48EC är anpassade för telekom med 48 V matning. Våra avancerade styrenheter reglerar fläkten steglöst och har speciallägen för brand- eller strömbortfall. Det är dessutom väldigt enkelt att programmera om styrenheten om det önskas fler specialfunktioner.

MicroMaster 230EC-aggregat är anpassade för teknikrum med 230 V matning.

CityMaster - För minimal ljudnivå

Frikylefläkt med extra ljudreducering tack vare ljudabsorberande mineralull inuti enheten. Lämplig för tätbebyggda områden samt där krav på låga ljudnivåer föreligger. Finns i utförande med uppåt- samt bakåtanslutning.

Vår populära styrenhet DeltaManager fungerar lika bra till ODU och är full av funktioner! Förutom möjligheten att ange värden för justering och avläsning erbjuder DeltaManager även en rad andra funktioner. Bland annat erbjuds spjällstyrning som standardfunktion, larmlogg för de 10 senaste larmerna, startsignal för kylmaskin, fler inkopplingsmöjligheter via analoga och digitala ingångar, avancerade nätverksfunktioner via Modbus TCP för fjärrstyrning och övervakning. DeltaManager använder kabelgenomföringar som uppfyller IP54.

ODU (Outdoor Unit) - Vid platsbrist inomhus

ODU är specialanpassad för telekom-siter där ett DeltaMaster-aggregat inte får plats inomhus. Hela aggregatet monteras på utsidan av teknikrummet.

Precis som DeltaMaster, innehåller ODU en temperaturgivare och anpassar automatiskt fläkthastighet efter behov, enligt de börvärden som är inställda i styrenheten.

Vår populära styrenhet DeltaManager fungerar lika bra till ODU och är full av funktioner! Förutom möjligheten att ange värden för justering och avläsning erbjuder DeltaManager även en rad andra funktioner. Bland annat erbjuds spjällstyrning som standardfunktion, larmlogg för de 10 senaste larmerna, startsignal för kylmaskin, fler inkopplingsmöjligheter via analoga och digitala ingångar, avancerade nätverksfunktioner via Modbus TCP för fjärrstyrning och övervakning. DeltaManager täthetsklassad enligt IP54.

ODU 48EC är anpassade för telekom med 48 V matning. Våra avancerade styrenheter reglerar fläkten steglöst och har speciallägen för brand- eller strömbortfall. Det är dessutom väldigt enkelt att programmera om styrenheten om det önskas fler specialfunktioner.

ODU 230EC-aggregat är anpassade för teknikrum med 230 V matning.

CarryMaster - Bärbar nödfläkt

Bärbar frikylefläkt lämpad för provisoriska kylbehov med 230V EC-fläkt. 

Fläkten styrs med en temperaturregulator som reglerar fläkthastigheten enligt 10°C = 10 %... 45°C = 100 %.