Startsida Om AirSite Integritetspolicy

Integritetspolicy

AirSite AB med företagsregistreringsnummer 556725-5780 behandlar dina personuppgifter i samband med beställningar, intresseanmälan kring produkter, tävlingar eller andra formulärbaserade tjänster. Vi bryr oss om din integritet och vill därför ge dig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Datakontrollanten

AirSite AB är datakontrollanten för behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är | AirSite AB, Elementvägen 1, 437 36 Lindome, 031-311 32 00, [email protected]

Syftet med rättslig grund för behandlingen

Du kan förse oss med information om dig eller din produkt genom olika formulär på våra webbsidor, appar eller hos en återförsäljare. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Ger du ditt medgivande att vi får kontakta dig kan dina kontaktuppgifter skickas till våra affärspartners, så att de i sin tur kan kontakta dig angående våra produkter. Läs mer om arkiveringstid nedan. De personuppgifter som lagras av oss är namn, adress, ort, kommun, telefon (om angivit) och e-post. Syftet med behandlingen är kunna leverera den produkt eller tjänst du valt.

Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan är att denna behandling är nödvändig för våra legitima intressen. Denna behandling utförs baserat på ditt samtycke. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter vidarebefordras till, och används av vår marknadsavdelning och vår säljorganisation för ovanstående syften. Har du valt en tjänst där du vill bli kontaktad, kan dina uppgifter vidarebefordras till våra återförsäljare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

• Vi lagrar dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syfte med behandlingen. Vi lagrar dock inte dina personuppgifter längre än två (2) år.

• AirSite sparar uppgifter om besökare till AirSites webbplats så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Uppgifterna är inte knutna till en specifik person.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Ett sådant tillbakadragande påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter baserat på samtycket före återkallandet. Du har rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, liksom rätten att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och rätt att skicka dessa data till en annan kontrollant (dataportabilitet).

För att utöva dessa rättigheter vänligen fyll i OneTrust-formuläret via länken. Om du inte är nöjd med vår service har du rätt att lämna in ett klagomål hos Säkerhetsverket eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med Allmänna databeskrivningsförordningen.

OneTrust