CityMaster 48EC

Frikyla med minimal ljudnivå

CityMaster är den tystaste frikkyleenheten utan extern ljuddämpare i AirSites produktsortiment. Frikyle-effekt på upp till 5 kW värmebelastning** och ljudtrycksnivå på
30dB(A)***. För operatörer som behöver extra låg ljudnivå utanför sina teknikrum.

Innehåll

 • Ljudisolering inklusive extra ljudisolerande bafflar
 • EC-fläkt med ytterrotormotor
 • 1 st filter ePM10 70% (M6) 490x592x360
 • 1 st utomhusgivare

Elektrisk data fläktenhet

 • Spänning 48 V DC
 • Märkeffekt 343 W
 • Märkström 7,3 A
 • Varvtal 1287 rpm
 • Ljudtrycksnivå 31 dBA (10 m)

Fläktenhet, luftflöde, dimensioner och vikt

 • 756 l/s vid externt tryck 50 Pa samt rena filter
 • Godkänd omgivande temperatur -25°C…+60°C
 • Vikt 78 kg
 • Kylkapacitet vid Δt 2K* = 5-6 kW

Klassificeringar enligt IEC

 • Fläktmotor: IP42
 • Temperaturgivare: Protection Class II
 • Kontaktdon: IP20
 • DeltaManager: IP54

* Avvikelser kan förekomma beroende på site.
** Delta-T 5K värmelast 5kW
*** Ljudtrycksnivå 30dB(A) 10 m från källa