Ekodesign

Enligt direktiv 2009/125/EG skall energirelaterade produkter bli mer miljövänliga, där den viktigaste aspekten är energibesparingar och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Kraven har bland annat skärpts 2016 och 2018 och AirSite ligger i framkant när det gäller energisparande ventilationsenheter. 

Vi välkomnar kraven på högre temperaturverkningsgrad, bättre fläkteffektivitet och att luftbehandlingsaggregaten måste vara utrustade med styrutrustning för variabel fläkthastighet. Dessutom införs SFPint som ett nytt mått på den elektriska energiförbrukningen i luftbehandlingsaggregatet. Den utgår från mängden elektrisk energi som krävs för att pressa luften genom filter och värmeväxlaren.

Kraven på lägsta temperaturverkningsgrad för rotorer och plattvärmeväxlare är satta till 73% sedan 2018.

Kraven på lägsta temperaturverkningsgrad för vätskebaserade batteriåtervinningssystem är satta till 68% sedan 2018.

Krav på lägsta fläkteffektivitet finns också med för de enkelriktade luftbehandlingsaggregaten.

Dessutom måste vi som tillverkare redovisa en rad prestanda, knutet till just ekodesign, kring varje aggregat. Detta görs i GreenMaster Aggregatvalsprogram som är nedladdningsbart här på vår hemsida. För att det skall bli lätt att hitta denna information har vi samlat all information som är knutet till ekodesign på en och samma sida i våra körningar.